söndag, februari 14, 2010

Snart finns det bara invandrare kvar i Malmö.

Svenskar flyttar ut i allt snabbare takt, och i

åldersgruppen 0-20 år är invandrarna redan nu i

majoritet, inte svårt att räkna ut hur det ser när

denna grupp vuxit upp.

Inga kommentarer: