onsdag, augusti 31, 2016

De där människorna

De här människorna har vissa önskemål och krav, jag är glad om jag får träffa en läkare.

Från islamguiden.com

Sjukhusvistelse
Här följer en del av våra så viktiga önskemål som vi hoppas så långt det är möjligt att ni skall ta hänsyn till.
  • Vid en eventuell sjukhusvistelse är det mycket uppskattat om det finns möjlighet till att få ett eget rum. Om inte så ett rum där det finns patienter av rätt kön. Att knacka på en stängd dörr innan man går in och gärna vänta på svar ger patienten tid att göra sig klar för besöket. En kvinnlig patient kan då t.ex. hinna sätta på sig sin sjal.

  • Som muslim ber man fem gånger per dag. Eftersom en muslim inte bör avbryta sin bön om det inte är absolut nödvändigt så bör man inte störa en muslim som ber.

  • Det är bra att informera patienten om personalens rutiner, om sammansättningen i ronderna samt i god tid informera patienten om ev. förändringar som kan uppstå, t.ex. byte av rum, operationstid etc. Det ger patienten god tid att förbereda sig.

  • Enligt islam är bl. a griskött och blodmat förbjudet som föda. Eftersom islam också säger att all mat skall slaktas i Guds namn, så borde muslimerna avhålla sig från kötträtter på sjukhusen och endast beställa vegetarisk kost. Vissa matvaror innehåller ändå tillsatsämnen av grisfett m.m. så därför kan det finnas muslimer som avhåller sig från det mesta på sjukhusen och endast äter medtagen mat. Det bästa är att alltid fråga patienten hur denne vill ha det. Även medicinerna på sjukhusen kan innehålla tillsatsämnen av grisfett, alkohol m m. Då en muslim ibland vet vad som är tillåtet och inte tillåtet så kan man låta patienten själv kontrollera förpackningen på medicinen så att "rätt" medicin ges. Undantag gäller när inget annat alternativ finns.

  • Vid en eventuell operation skall det, så långt det är möjligt, bara finnas sjukhuspersonal av rätt kön (manlig respektive kvinnlig) med på operationen. Man bör också om möjligt låta en kvinnlig patient få bära sin sjal under operationen. Operationer och ingrepp som syftar till att göra människan vackrare, ogillas bestämt i islam. Könsbyte likaså. Vi muslimer anser att det endast är Gud som har rätt till skapandet av en människa.

1 kommentar:

elina sa...

Vissa har krav. Skulle vilja säga något mer men avstår.

Har varit med på att besökare till en patient började laga mat med gaskök för det var inte säkert att sjukhusmaten var av "rätt" sort. Brandlarmet tog faktiskt lite tid på sig.

Elaka historier? Nej, jag jobbade där.

Vi är jätteglada för en svensktalande utbildad läkare, inga väntetider (än) och nästan alltid samma distriktssköterska till gubben min. Sist fick vi akut tid inom 20 minuter trots kö för de äldre sköra kan inte vänta. Det du!