onsdag, december 07, 2016

Men, vilken överraskning.

Ett problem är att en stor grupp av de som står längst 
ifrån arbetsmarknaden saknar fullgjord gymnasieutbildning. 
Under 2018 väntas 75 procent av de arbetslösa tillhöra den 
grupp som står längs ifrån arbetsmarknad. 
-----------------------------------------------------------------------------------

Inga kommentarer: