söndag, februari 26, 2017

Här ser vi vad som komma skall....

https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Studier/Muslimska_Brodraskapet_i_Sverige_DNR_2107-1287.pdf
Sammanfattning Sammanfattningsvis kan man säga att europeiska
MB:s politisk-religiösa arbete har byggts in i en ”integrationsmodell”
som det är svårt för politiker och andra att stå emot eftersom den lätt
kan tolkas i termer av gängse integrationsarbete.
Det är dessutom svårt att motsätta sig vad som på ytan framstår som
(en utsatt minoritets) religiösa rättigheter. Att på olika sätt motsätta sig
MB:s kommunitaristiska synsätt innebär också en risk för att bli kallad
”rasist” eller ”islamofob” och 27 27 som situationen är i det svenska
samhället kan sådana klassifikationer äventyra människors karriärer.
Samtidigt, om man ger fritt spelrum åt MB:s modell är risken överhängande f
ör att rörelsen kan komma att flytta fram positionerna alltmer under kommande år.
I grunden håller islamister på att bygga upp en parallell samhällsstruktur som konkurrerar
med det övriga samhället om svenska medborgares värdegrund.
På det viset är MB:s aktivister ett långsiktigt hot mot landets sociala sammanhållning.

2 kommentarer:

elina sa...

Extra magont på söndag kväll?

Karins ordöverflöd sa...

Kan man ha annat än magont av allt elände som
finns runt oss?