torsdag, december 14, 2017

Förslag till rektorerna ...

Vid vår skola vill jag att någon av rektorerna står vid ingången
och välkomnar eleverna, vi har nog 3-4 rektorer så det ska väl
inte vara så betungande.

Jag vill  att vi lägger in en kurs som ska heta " Vett och etikett"
eller något liknande. Där ska eleven lära sig att man inte smäller
igen en dörr mitt framför ansiktet på någon annan, att man hälsar,
går åt sidan när man möter någon och det är trångt.

Jag vill att de lär sig att när det är föredrag eller liknande i aulan
då har man lagt undan mobilen och riktar uppmärksamheten mot
scenen. Visa respekt mot gästen som kommit för att dela med sig
av sin kunskap.

Det är mycket som brister i elevers uppträdanden, ibland skäms
jag när jag hör vad de säger.  Och då måste jag tänka... de är
bara 15 år.


1968... vem jobbade när han/hon var 15 år? 

Inga kommentarer: