torsdag, september 13, 2018

Samvete

Moderna psykologer, etnologer och neurologer betraktar 
samvetet som en helt fundamental funktion i den mänskliga hjärnan.

Vårt samvete har till syfte att främja oegennyttiga handlingar, som är ändamålsenliga för samhället som helhet och därför i sista hand även 
för den enskilde. 
Förutsättningarna för samvetet är således medfödda och genetiskt bestämda, men samvetets form och innehåll är inlärt på samma sätt som till exempel 
språket är en del av en särskild kultur. 
Således kan samvetet få olika människor att handla mycket olika, beroende på deras övertygelse. 

En del människor finner det såldes moraliskt förkastligt att kriga, medan andra människor ser det som en moralisk plikt att bekämpa motståndarna med alla medel.

Inga kommentarer: