tisdag, februari 26, 2019

Vad är det frågan om?

Göteborgs universitet har forskat i hur papperslösa, hemlösa mår psykiskt. De kom fram till att: 71 procent av deltagarna led av ångest, 
68 procent av depression och 58 procent av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).
De här människorna är inte ens svenska medborgare.

104 personer ingick i studien som genomförts i Malmö, Göteborg och Stockholm åren 2014-2016

En sak till att undra över, studien är gjord under tre år och publiceras 
först nu 2019. Till vilken nytta?

Hoppas verkligen att de här 104 personerna har åkt hem till respektive hemland, det kan väl inte vara värre där än här?

Nu är min undran: 
Hur mår de gamla på Sveriges äldreboende,
de som sitter i nerskitna, kissiga blöjor, 
de som blir kvarglömda på toaletten, 
de som får duscha en gång var fjortonde dag, 
de som glömmer av att äta, eller inte ens minns hur man äter, 
de som får gå och lägga sig kl. 15 för att det inte finns någon personal 
som hinner med dem,
de som aldrig får komma utanför boendets dörrar????????

Hur mår de?

Någon som vill forska om det?


Inga kommentarer: